Rekonstrukcja przyczepy kempingowej Niewiadów

Rekonstrukcja przyczepy kempingowej Niewiadów

Prezentacja zdjęć przyczepy Niewiadów przed jak i po rekonstrukcji.

Rekonstrukcja nie obejmowała odnowienia poszycia stolarki meblowej.